Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach

Witamy

"Własność przemysłowa kluczem do sukcesu"

Konferencja odbyła się 15 czerwca 2011 r., siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4.

Celem konferencji było wskazanie firmom możliwości osiągnięcia sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu własności przemysłowej. Przedstawiliśmy korzyści wynikające z ochrony własności przemysłowej aby zachęcić firmy do budowania strategii rozwoju z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej. W trakcie konferencji przedstawiliśmy najlepsze praktyki przedsiębiorstw, które dzięki właściwemu zarządzaniu własnością przemysłową odniosły sukces oraz stały się konkurencyjne zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
Zademonstrowaliśmy również wypracowany w ramach projektu i udostępniony do powszechnego stosowania, innowacyjne narzędzie internetowe służące do samodzielnej oceny zagrożeń i korzyści płynących z braku lub posiadania ochrony na przedmioty ochrony przemysłowej takie jak: wynalazek, wzór użytkowy oraz wzór przemysłowy.

Tematyka konferencji skierowana była do przedsiębiorstw, pracowników naukowych zajmujących się ochroną własności przemysłowej, przedstawicieli władz publicznych, zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości i innowacji oraz mediów.

Konferencja zorganizowana w ramach projektu "IP Hermes. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały z konferencji:
 • Ochrona własności przemysłowej w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  dr Mieczysław Bąk - Z-ca Sekretarza Generalnego KIG ds. polityki gospodarczej
  Pobierz prezentację PPTX, 933KB
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną własności przemysłowej
  Adam Wiśniewski, Urząd Patentowy RP
  Pobierz prezentację PPT, 725KB
 • Prezentacja narzędzia informatycznego do samodzielnej oceny korzyści i ryzyk wynikających z zarządzania własnością intelektualną
  prof. Przemysław Kulawczuk, Uniwersytet Gdański
  Pobierz prezentację PPTX, 3MB
 • Najlepsze praktyki w zakresie ochrony własności przemysłowej okiem praktyka
  mgr inż. Urszula Walas, WSZ "Kadry dla Europy"
  Pobierz prezentację PPT, 697KB

Projekt pt. "IP HERMES. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach" ma na celu przekonanie innowacyjnych firm do podjęcia działań, zmierzających do ochrony własności przemysłowej poprzez wskazanie korzyści jakie przynosi świadome zarządzanie własnością intelektualną oraz zagrożeń związanych z pomijaniem kwestii własności intelektualnej w działalności firm.

Polscy przedsiębiorcy zbyt rzadko uzyskują patenty czy chronią znaki towarowe, ponieważ uważają, że ewentualne korzyści z podjęcia tych działań są zbyt małe w stosunku do wymaganych nakładów. Powszechne jest również przekonanie, że aplikowanie o środki unijne na ten cel jest zbyt skomplikowane. W związku z tym część przedsiębiorców nie podejmuje nawet próby pozyskania środków pomocowych. Działania projektowe przyczynią sie do weryfikacji tej obiegowej opinii.

Dowiedz się więcej »

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"